Prva nezavisna prava intelektualnog vlasništva u Kini

1992. godine, muzički pokret sa prvim nezavisnim pravima intelektualnog vlasništva u Kini, rođen je u kompaniji Ningbo Yunsheng.Nakon nekoliko decenija neprekidnih napora ljudi Yunsheng, Yunsheng je postigao niz zapaženih dostignuća.Trenutno je Yunsheng globalni lider i najspecijalizovaniji proizvođač u oblasti muzičkog pokreta.Mi držimo više od 50% udjela na tržištu muzičkih pokreta širom svijeta.


Vrijeme objave: 17.10.2018