ચીનમાં પ્રથમ સ્વતંત્ર બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો

1992 માં, ચીનમાં પ્રથમ સ્વતંત્ર બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો સાથે સંગીતની ચળવળનો જન્મ નિંગબો યુનશેંગ કંપનીમાં થયો હતો.યુનશેંગ લોકોના કેટલાક દાયકાઓના અવિરત પ્રયાસો પછી, યુનશેંગે નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓની શ્રેણી મેળવી છે.હાલમાં, યુનશેંગ એક વૈશ્વિક નેતા છે અને સંગીતની ચળવળના ક્ષેત્રમાં સૌથી વિશેષ ઉત્પાદક છે.અમે સમગ્ર વિશ્વમાં મ્યુઝિકલ મૂવમેન્ટ માર્કેટ શેરના 50% થી વધુ હિસ્સો ધરાવીએ છીએ.


પોસ્ટ સમય: ઑક્ટો-17-2018