Hytaýda ilkinji garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy

1992-nji ýylda Hytaýda ilkinji garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan aýdym-saz hereketi Ningbo shunşeng kompaniýasynda dünýä indi.Heunşeng halkynyň onlarça ýyllap dowam eden yzygiderli tagallalaryndan soň, heunşeng görnükli üstünlikleri gazandy.Häzirki wagtda shunşeng global lider we aýdym-saz hereketi pudagynda iň ýöriteleşdirilen öndüriji.Dünýäde aýdym-saz bazaryndaky paýyň 50% -den gowragyny tutýarys.


Iş wagty: 17-nji oktýabr-17-nji oktýabr