ఫ్యాక్టరీ టూర్

మానిప్యులేటర్

యంత్రం కోర్ ఆటోమేటిక్ అసెంబ్లీ లైన్

ఉత్పత్తి వర్క్షాప్

ఉత్పత్తి వర్క్షాప్