ใบรับรอง

เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแห่งชาติ

เรามีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแห่งชาติหลายสิบรายการ สายการประกอบหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นได้ อุปกรณ์การปรับความถี่อัตโนมัติ และอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพดี

ใบรับรอง BV

ใบรับรอง SGS

ใบรับรอง SGS

ใบรับรอง SGS

ใบรับรอง SGS

ใบรับรอง SGS

ใบรับรอง SGS

ใบรับรอง SGS