ในปี 1992 การเคลื่อนไหวทางดนตรีครั้งแรกกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระในประเทศจีนเกิดใน Ningbo บริษัท Yunsheng หลังจากที่คน Yunsheng ของหลายทศวรรษของความพยายามต่อเนื่อง Yunsheng มีอากาศชุดของความสำเร็จที่เห็นได้ชัด ในปัจจุบัน Yunsheng เป็นผู้นำระดับโลกและผู้ผลิตเฉพาะมากที่สุดในด้านของการเคลื่อนไหวของดนตรี เราถือมากกว่า 50% ของส่วนแบ่งการเคลื่อนไหวของตลาดดนตรีทั่วทุกมุมโลก