در سال 1992، جنبش موسیقی با اولین مستقل حقوق مالکیت معنوی در چین، در Ningbo Yunsheng شرکت متولد شد. پس از چند دهه مردم Yunsheng از تلاش مداوم، Yunsheng یک سری از دستاوردهای قابل توجه داشته است. در حال حاضر، Yunsheng یک رهبر جهانی و تولید کننده تخصصی در زمینه جنبش های موسیقی است. ما در سراسر جهان برگزاری بیش از 50 درصد از سهم بازار موسیقی جنبش.