I 1992, den musikalske bevegelse med de første uavhengige immaterielle rettigheter i Kina, ble født i Ningbo Yunsheng Company. Etter Yunsheng folks flere tiår med iherdig innsats, har Yunsheng fått en rekke merk prestasjoner. I dag er Yunsheng en global leder og de mest spesialiserte produsenten innen den musikalske bevegelse. Vi holder mer enn 50% av den musikalske bevegelsen markedsandeler over hele verden.