V roku 1992, hudobné hnutia s prvými nezávislými práv duševného vlastníctva v Číne, sa narodil v Ningbo Yunsheng Company. Po Yunsheng ľudí niekoľko desiatok rokov pretrvávajúce úsilie, Yunsheng dostala rad znateľných úspechov. V súčasnej dobe Yunsheng je svetová jednotka a najviac špecializovaný výrobca v oblasti hudobného hnutia. Držíme viac ako 50% podiel na hudobnom pohyb na trhu po celom svete.