Năm 1992, phong trào âm nhạc với các quyền sở hữu trí tuệ độc lập đầu tiên ở Trung Quốc, được sinh ra tại Công ty Ningbo Yunsheng. Sau nhiều thập kỷ Yunsheng nhân dân nỗ lực không ngớt, Yunsheng đã nhận được một loạt các thành tựu đáng chú ý. Hiện nay, Yunsheng là một nhà lãnh đạo toàn cầu và các nhà sản xuất chuyên ngành nhất trong lĩnh vực của phong trào âm nhạc. Chúng tôi nắm giữ hơn 50% thị phần phong trào âm nhạc trên toàn thế giới.