ໃນປີ 1992, ການເຄື່ອນໄຫວດົນຕີທີ່ມີທໍາອິດສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນເອກະລາດໃນປະເທດຈີນ, ໄດ້ເກີດໃນ Ningbo Company Yunsheng. ຫຼັງຈາກທີ່ປະຊາຊົນ Yunsheng ຂອງຫຼາຍທົດສະວັດຂອງຄວາມພະຍາຍາມບໍ່ວ່າງເວັ້ນ, Yunsheng ໄດ້ gotten ຊຸດຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງຫນັງສືແຈ້ງການເປັນ. ໃນປະຈຸບັນ, Yunsheng ເປັນນໍາລະດັບໂລກແລະຜະລິດພິເສດທີ່ສຸດໃນພາກສະຫນາມຂອງການເຄື່ອນໄຫວດົນຕີໄດ້. ພວກເຮົາຖືຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງສ່ວນແບ່ງການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດດົນຕີທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ.