په 1992 کال، د موسيقۍ غورځنګ سره په چين کې د لومړي خپلواک فکري ملکیت د حقوقو، په Ningbo Yunsheng شرکت کې زېږېدلی. Yunsheng د خلکو د سکتي هڅو د څو لسیزو جګړو وروسته، Yunsheng د پام وړ لاسته راوړنې د یو لړ شويدئ. په اوسني، Yunsheng یو نړیوال مشر او د موسيقۍ د غورځنګ په برخه کې تر ټولو تخصصي جوړونکي ده. موږ په ټوله نړۍ کې د موسيقي د غورځنګ د بازار د Share په پرتله 50٪ وکړي.