1992 онд БНХАУ-д анхны бие даасан оюуны өмчийн эрх бүхий хөгжмийн хөдөлгөөн, Ён Yunsheng компани төржээ. unremitting хүчин чармайлтын Yunsheng ард түмний хэдэн арван жилийн дараа Yunsheng мэдэгдэхүйц амжилт цуврал алдаануудтай байна. Одоогийн байдлаар Yunsheng дэлхийд тэргүүлэгч, хөгжмийн хөдөлгөөний чиглэлээр хамгийн их тусгай үйлдвэрлэгч юм. Бид дэлхий даяар хөгжмийн хөдөлгөөн зах зээлд эзлэх хувь нь 50-аас дээш% эзэлж байна.