Në vitin 1992, lëvizja muzikore me të drejtat e parë pronës intelektuale të pavarur në Kinë, ka lindur në Yunsheng Company Ningbo. Pas disa dekadave Yunsheng njerëzve të përpjekjeve të palodhur, Yunsheng ka marrë një seri të arritjeve të dukshme. Aktualisht, Yunsheng është një udhëheqës global dhe prodhuesi më i specializuar në fushën e lëvizjes muzikore. Ne të mbajë më shumë se 50% të pjesës së tregut muzikor lëvizjes në të gjithë botën.