1992 දී, චීනයේ පළමු ස්වාධීන බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් සහිත සංගීත ව්යාපාරය, Ningbo Yunsheng සමාගමෙහි උපත ලැබීය.Yunsheng ජනතාවගේ දශක කිහිපයක නොපසුබට උත්සාහයෙන් පසුව, Yunsheng කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණ මාලාවක් ලබා ඇත.වර්තමානයේ, Yunsheng ගෝලීය නායකයෙකු වන අතර සංගීත ව්යාපාරයේ ක්ෂේත්රයේ වඩාත්ම විශේෂිත නිෂ්පාදකයා වේ.ලොව පුරා සංගීත සංචලන වෙළඳපල කොටසෙන් 50% කට වඩා අප සතුව ඇත.